Om oss
Måløy Brygge var det første varehuset i ytre Nordfjord da det stod ferdig med 1. byggetrinn i 1997. Første del av bygget ble oppført på tomten til AS J. Steenslid som på den tiden hadde sitt trelastlager der.  Andre byggetrinn stod ferdig  i 1998.  Måløy Brygge har et samlet areal på 6350 kvadratmeter. Måløy Brygge eies av Måløy Brygge as, der Reitan Eiendom AS er hovedaksjonær med en eierandel på 96,9%. De resterende aksjene eies av Thorolf Steenslid. Måløy Brygge blir driftet av VestenFjeldske Eiendom as

1. og 2. etasje er forretnings- og kontorlokaler, 3 .etasje er kontor og leiligheter.

Pr. dags dato finner du 5 forretninger samt tannlege og Coast Seafood. Våre butikker representerer bransjene: Dagligvare, Apotek, Moteklær for dame, Bok og Papir, Leker, Tannlege og Post i Butikk. 
 
Senteret har egen Minibank - DNB